آرشيو

تیر ۱۳۹۸

خیابان سی تیر تهران

خیابان سی تیر تهران در گذشته مردمان برای رفتن به منزل مادربزرگ و میل کردن دست پخت خوشمزه او که بویش تا چند کوچه آن طرف خیس میرفت , لحظه شماری می کردند و به هنگام وصال لحظه موعود رمز…

ادامه مطلب
( کسب امتیاز )