وبلاگ

اجاره آپارتمان مبله در تهران

موزهٔ ملی سی تیر

موزه ملی سی تیر

موزهٔ ملی ایران مجموعه‌ای از گنجینهٔ اثرها تاریخی و پیش از تاریخی ایران است , که در تهران قرار دارد . این موزه شامل دو ساختمان مجزا به نام‌های موزهٔ ایران باستان با مورخ گشایش ۱۳۱۶ و موزهٔ باستان‌شناسی و هنر دوران اسلامی ایران با مورخ گشایش ۱۳۷۵ است .

موزهٔ ملی ایران مهم‌ترین موزهٔ کشور در خصوص نگهداری , نمایش و پژوهش مجموعه‌های باستان‌شناختی ایران است . گستردگی و تنوع مجموعهٔ اشیا مو جود در موزه به گستردگی جغرافیایی سرزمین و دوران‌های گوناگون پیش از تاریخی , تاریخی و اسلامی است که انسان در این سرزمین زیسته و آثاری از خویش بجای نهاده‌است . فعلا موزه ملی به نمایش آثاری پرداخته که بیان‌گر غنای فرهنگ و تمدن , هنر , رشد اقتصادی و دست‌آوردهای فناوری ایرانیان است .

موزه ملی ایران با قدمتی حدود هشتاد سال , نه تنها بزرگترین موزهٔ باستان‌شناسی و مورخ ایران است , بلکه در فرهنگ وتمدن موزه‌داری ایران به عنوان موزهٔ مادر محسوب میشود . هم‌اکنون دکتر جبرئیل نوکنده مدیر کل این موزه است .

برای نخستین بار پیشنهاد ایجاد مکانی به نام موزه به وسیله مرتضی قلی هدایت ملقب به مرتضی‌قلی صنیع‌الدوله عنوان شد . او در فکر ساخت موزه و اداره‌ای به نام ادارهٔ عتیقات برای ساماندهی به وضع کاوش‌های تجاری بود اما به این مقصود نرسید .

اول موزه در سال ۱۲۹۵ شمسی به نام «موزه ملی» یا این که «موزهٔ معارف» در یکی از اتاق‌های بزرگ وزارت معارف که در سمت شمال بنای مدرسه دارالفنون قرار داشت تشکیل شوید . این موزه دارنده ۲۷۰ مداد شی مفرغی , سفالی , شیشه‌ای , سکه , سلاح‌های قدیمی , مهر , اشیای چوبی , مرقعات , کتاب و منسوجات بود که بوسیلهٔ کارمندان ادارهٔ عتیقات جمع‌آوری یا به وسیله مردم اهدا شده بود .

در ۱۳۰۴ اشیای این موزه به تالار آئینه کاخ مسعودیه منتقل شد . از سویی با آغاز حفاری باستان شناسان اروپایی به ویژه هیئت باستان‌شناسی فرانسه به ریاست ژاک دومرگان ( Jacques de Morgan ) از سال ۱۲۷۶ شمسی ( ۱۸۹۷ میلادی ) در شوش دقت مردمان کشور‌ایران به اهمیت مواریث فرهنگی جلب شد . در سال ۱۳۰۶ شمسی امتیاز بدون قید و شرط طرف باستان شناسان فرانسوی در ایران لغو شوید . به آن ها اجازه داده شد تنها در شوش به حفاری بپردازند . همینطور از آن جا که ایران تصمیم گرفته بود تا موزه و کتابخانه ملی تأسیس کند , لذا امتیاز طراحی و اجرای آن به فرانسویان داده شد . به همین علت آندره گدار مهندس فرانسوی در سال ۱۳۰۸ شمسی ۱۹۲۹ میلادی برای تأسیس موزه و کتابخانه به ایران آمد و رسماً کار خود را شروع کرد .

ساخت موزهٔ دوران اسلامی با انگیزهٔ انجام فعالیت‌های متعدد فرهنگی در سال ۱۳۲۳ در محوطه موزه ملی ایران آغاز شد و با وقفه‌های متفاوت عاقبت در سال ۱۳۲۹ معماری آن پایان یافت و لکن انجام فرآیند تکمیلی آن به سال‌های آن گاه موکول شد . با اعتنا به اهمیت اثر ها زمان اسلامی پباده سازی و اجرای معماری داخلی موزه دوران اسلامی از سال ۱۳۷۰ با در نظر گرفتن هنر و فلسفه اسلامی آغاز شد

( کسب امتیاز )