وبلاگ

اجاره آپارتمان مبله در تهران

مسجد و مدرسه سپهسالار تهران

مسجد و مکتب سپهسالار تهران

مسجد و مکتب سپهسالار تهران که معماری اش ۴ ایوانی با طول های ۱۸ متر بوده که یک تراس کلیدی در طرف جنوب سازه همسایه مقصوره و گنبد کلیدی داراست دو طبقه هم است و دارنده اجزاهایی مشتمل بر ۸ مناره یا این که گل دسته است که با دقت به این که از معماری ترکی سرمشق برداری شده‌است , تعداد آن‌ها زیاد تر از حد معمول مناره ها در ایران باستان است و همینطور دارای گنبد دوپوشی است که مضاعف خاص است و در غایت دارنده ۶ محل ورود و کتابخانه ای است که در سال ۱۳۴۲ بدین سازه طولانی تر شد

و نقش انقطاع کننده این دو سازه را با با عمارت بهارستان مجاورشان ایفا کرد از سایر قسمت های این سازه می شود به صحنی چهارگوش با ابعاد ۶۱ در ۶۲ , شصت حجره و شبستان تابستانی زیر گنبد برای سکونت , شبستان زمستانی در ایوان شرقی با ۲۴ ستون سنگی یک پارچه , نماز منزل چهل ستون ( با ۴۴ ستون ( در شرق صحن اشاره نمود .

عالی است بدانید که‌این ۸ مناره از آجر ساخته شده شده اند و دارنده پوششی با کاشی هستند که حداکثر و دست کم طول مناره های این سازه ۳۷ و ۲۵ متر هم است . معمار این بناهای خوشگل استادان حاج ابوالحسن معمار و جعفر خان معمار باشی می باشند که اگر‌چه در معماری مسجد هم استاد حسن معمار قمی نیز نقش داشته است البته طراحی مسجد و مکتب سپهسالار ناصرخسرو را که ساخت تنها هسته اصلی اش ۵ سال طول کشیده و مصالح اصلی اش آجر است شخص دیگری با نام مهندس مهدی خان ممتحن الدوله شقاقی انجام داده است .

البته خار از تمامی این معمار ها و استادان تاءمل این مکتب خوب برای صدراعظم زمان قاجاریه و عصر پادشاهی ناصرالدین پاد شاه یعنی میرزا حسین خان سپهسالار قزوینی است و به همین بهانه نیز اسم این مسجد مدرسه را سپهسالار گذاشتند . اما نام این مدرسه تنها تا انقلاب ۱۳۵۷ پابرجا بود و در نهایت آنگاه به نام مسجد آیت الله مطهری تغییر نام داد . جای تأسف داراست

که بعد از آغاز ساخت این مسجد در سال ۱۲۵۸ عمر مسرزا حسین خان سپهسالار قد نداد و تا پیشین از اتمام این بناها در سال ۱۲۶۰ دار فانی را در مشهد مقدس وداع گفت به همین منظور برای نیمه تمام نماندن این بنا بعد از او برادرش یحیی خان مشیر الدوله ساخت این سازه را خاطر نشان نمود تا وی نیز هم در گذشت و در غایت ما‌نده ساخت بنا که دربرگیرنده تزئینات ( یزدی بندی , مقرنس , کاشی کاری و کاسه بندی ( و . . . می‌شد تکمیلش را نائب التولیه بر عهده گرفت تا در غایت این دو بنا فراوان زیبا ساختش به اتمام رسید . نکته جالبی که درین سازه موجود هست شباهت معماری اش به دوران زندیه می‌باشد به دلیل استفاده جا به جا از سنگ در تزئینات که آن را تا حدودی با معماری قاجار مجزا نموده است .

( کسب امتیاز )