وبلاگ

اجاره آپارتمان مبله در تهران

امامزاده داوود تهران

امامزاده داوود

ًشهرت اصلی امامزاده داوود , به خاطر مسیر سخت و کوهستانی آن است . صبح روز بعد با کمک همین قاطرچی‌ها این‌راه را طی کرد . چه بساحال حاضرنیز که مسیر راحت و آسفالته‌ای چهت نیل به امامزاده کشیده شده , در انتهای مسیر ماشین‌رو , حداقل یک ربع می بایست سربالایی تندی را پیاده رفت . مسیر کوهستانی و دشوار امامزاده داوود , امامنجرزیاد شدن لذت زیارت نیزمیشد و برای همین بود که یکی‌از نذرهای مرسوم در تهران دیرباز , نذر زیارت امامزاده داوود بود .
در قدیماهالی تهران برای زیارت امامزاده داوود , به طور معمول شب را در فرحزاد می‌گذراندند و صبح روز آن گاه با امداد همین قاطرچی‌ها به امامزاده می‌رفتند

این فرمان اختصاص به طبقه خاصی نیز نداشت و نسبتاًهمگی زوار این کار را می‌کردند ; برای مثال در «روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه» آمده که ناصرالدین شاه روز دو‌شنبه ۱۷محرم ۱۳۰۶قمری را در فرحزاد گذراند تا روز بعد به زیارت امامزاده داوود برود . فرحزاد که آب و هوایی فوق‌العاده خوش داراست , آن‌قدر برای تهرانی‌ها جذاب بوده که برای آن ضرب‌المثل نیز بسازند : «تا بگویی ف , اینجانب رفته‌ام فرحزاد .»

اینجا چراغی روشن است

امروزالبته از دعانویس‌هایی که دعایی‌ها پیش آنها می‌رفتند , چندان خبری نیست و در ازای , اطراف امامزاده پر است از مسافرخانه‌ها و کاسب‌های دستفروش . نیزبه علتسختیراه و نیز به خاطر آب و هوای خوش این ناحیه , شب ماندن در مسافرخانه‌های اطراف امامزاده تمامارایج است . . .


علاوه بر مسافرخانه‌ها , امامزاده داوود به بازارش نیزشهرتداراست . توی این بازار , هر چیزی که فکرش را بکنید می شود پیدا کرد ; از خوراکی‌های عصر پدربزرگ‌ها تا کیف و سینی منقش به تصویر ; یک‌جور همنشینی سنت و مدرنیته .

ساختمان امامزاده , طبق الگوی اصلی بناهای آرامگاهی ایرانساخته شده است : دو مسجد که هر دو به بقعه امامزاده در میانهراهدارا هستند.

دسترسی امامزاده داوود
راحت‌ترین مسیر برای رسیدن به امامزاده داوود , جاده کن – سولقون است . از انتهای بلوار آبشناسان ( یا این که نیایش ) وارد فلکه دوم شهران میشوید . از آنجا ۲۵ کیلومتر تا امامزاده شیوه است که به دلیل سربالایی تندش , ۴۵ دقیقه‌ای طولمیکشد تا به پارکینگ امامزاده برسید . از آنجا نیزنسبتاً یک ربع پیاده بایستی بروید تا به صحن امامزاده برسید .
راه دیگری نیزاست . مسیر دوم از انتهای بزرگ راه یادگار امام شروعمی‌گردد , از دره کنار رودخانه فرحزاد می‌گذرد و بعداز ۱۵ کیلومتر به «تپه سلام» می رسد ; جایی که نخستین باردر حین مسیر گنبد امامزاده داوود چشممی شود و بایدهمین راه را تا پایان رفت .
یک مسیر دیگر هم برای کوهنوردان وجود دارد , میتوانید با تله‌کابین توچال تا ایستگاه هفت بروید و از آنجا به سمت قله توچال بروید . جاده را پیدا بکنید و از آنجا تا قله‌ شاه‌نشین در پشت شهرستانک بیایید . با دورزدن قله به امامزاده‌ میرسید . یادتان باشد که در زمستان , این دو مسیر قابل استفاده نمیباشد